תקנון אתר ותנאי שימוש

 

1. הגדרות וקדם תקנון

הגדרות וענייני אילולא לעניין תקנון זה הינן כמתואר בסעיף זה כדלקמן – 
1.1. “אתר האינטרנט” – מתייחס לכתובת האתר golesson.co.il, ולכל דף/עמוד/יצירה אינטרנטית הכוללים כתובת זו (להלן: “golesson.co.il”) לרבות דפי נחיתה.

1.2. “גו לסון” – מתייחס לבית הספר גו לסון ו/או להנהלת בית הספר גו לסון ו/או לניצן כובני (להלן: “המעסיק”).

1.3. “המוצרים שלנו” – להלן כל המוצרים שגו לסון מוכרים למעט השיעורים הפרטיים.

1.4. “יצירה דיגיטלית” – לרבות “יצירה אמנותית” “יצירה ספרותית”  “יצירת צילום” “לקט” “תוכנת מחשב” “תקליט” לפי הגדרתן בחוק זכות יוצרים תשס”ח 2007.

 1. 1.5. מובהר ומוסכם שמסמך זה (להלן: “תקנון אתר ותנאי שימוש”) ,ככל שישתנה ולפי גרסתו האחרונה בלבד, הינו הסדר בינך לבין הנהלת גו לסון ו/או ניצן כובני ,וכל עשיה באתר זה ו/או ביצוע תשלום רכישה דרך גו לסון בכל צורה שהיא לפי סעיף 4.2. , אין בה אלא קונצנזוס לכל הנאמר בו .
 2. 1.6. מובהר ומוסכם שאתר האינטרנט (להלן: “אתר האינטרנט” כמתואר בסעיף 1.1. למסמך זה) ו/או כל פעילות של גו לסון באשר תהיה, יהיה נתון לכל שינוי ו/או לסיום ותום בכל מועד שהוא, ולך לא תהיה כל זכות וזכאות לתלונה ו/או פיצוי ו/או סעד מכל סוג שהוא בגין זה. זאת ועוד ,מבלי לגרוע מהנאמר עד כה, גו לסון תהיה רשאית לתבוע כל זכות שמגיעה לה לפי כל דין וחוק.
 3. 1.7. מובהר ומוסכם שמסמך תקנון זה (להלן: “תקנון אתר ותנאי שימוש”), מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים, זכר ונקבה –  באופן אקוויוולנטי .
 4. 1.8. מובהר ומוסכם שמסמך תקנון זה (להלן: “תקנון אתר ותנאי שימוש”), מנוסח בלשון יחיד אך פונה גם לרבים – באופן אקוויוולנטי.
 
2.אי התחייבות על נזקים

 1. 2.1. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים כלכליים , עבור זמן ההמתנה שבו התלמיד מחכה לשיוך המורה המתאים עבורו.
 2. 2.2. לא תהיה אחריות על נזק מכל סוג שהוא , לרבות נזקים כלכליים, עבור כל זמן המתנה שיהיה במהלך נתינת השירות , שבו הרוצה בשירות ידרש להמתין, בתוך זמן תקופת ההתקשרות ומחוץ לה.
 3. 2.3. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא , לרבות נזקים כלכליים, הנובעים בכל צורה שהיא מלקיחת השיעורים, בדרך זו ו/או עקיפה.
 4. 2.4. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים כלכליים, עבור מקרים הקשורים לאתר golesson.co.il (להלן : “golesson.co.il” ו/או “אתר האינטרנט” כמתואר לפי סעיף 1.1. למסמך זה) בדרך זו ו/או אחרת, לרבות מקרים שבהם המשתמש לא נעזר בתוכנת אנטי וירוס.
 5. 2.5. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים כלכליים , הנובעים ממקרים שבהם יש צורך להגיע למשרד שלנו , לרבות מקרים שבהם לא היה תיאום מראש מהצד המגיע.
 6. 2.6. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא , לרבות נזקים כלכליים , הנובעים מניסיון ו/או ניסיונות התקשרות שצלחו או לא.
 7. 2.7. המוצרים שלנו לרבות משחקים –  מיועדים לגילאי 8 ומעלה, ולגו לסון ו/או לניצן כובני לא תהיה כל אחריות (מלאה או חלקית) מסוג כזה או אחר, על נזק מכל סוג שהוא שייגרם בגין השימוש בהם.
 1.  
3. נגישות האתר – כמתואר לפי הצהרת הנגישות לאתר זה (להלן : “golesson.co.il).
 1.  

 4.תנאי שימוש 

 1. 4.1. השיעורים יכולים להימכר בחבילות או בשיעורים בודדים, בהתאם להעדפת הלקוח, ולפי הצעת המחיר שקיבל דרך אחד/כמה מדרכי ההתקשרות שלנו  (להלן: “דרכי התקשרות” כמתואר לפי סעיף 10. למסמך זה).
 2. 4.2. הסדר התשלום נעשה באמצעות אפליקציות תשלום ו/או מזומן ו/או שיקים ו/או העברה בנקאית בצירוף אסמכתא ו/או באמצעות לינק לתשלום דרך חברת סליקה צד ג’ עבור כל אחד מהשירותים ו/או המוצרים שלנו.
 3. 4.3. אופן ניצול חבילות השיעורים הנרכשות מראש, מותאם לאופן עשיית השיעורים.
 4. 4.4. תיאום זמני השיעורים הוא בהתאם לזמינות המורה והתלמיד, ונקבע ישירות מול המורה.
 5. 4.5. אופן קבלת המוצרים שלנו (להלן: “המוצרים שלנו” כמתואר לפי סעיף 1.3. למסמך זה) לאחר רכישתם תעשה באמצעות הגעה למשרד ו/או משלוח דואר ו/או משלוח עד הבית.
 6. 4.6. במקרים בהם הלקוח יעדיף לא להגיע למשרד שלנו ולאסוף את המוצרים (להלן: “המוצרים שלנו” כמתואר לפי סעיף 1.3. למסמך זה) שרכש, תוספת תשלום על משלוח תדרש – כאשר תגבה מראש דרך נציג מטעמנו.
  1.  

5.תנאי ביטול שיעור/ים 

 1.  5.1. ביטול ו/או הזזת מועד תחילת השיעור אפשרית עד 24 שעות לפני מועד תחילת השיעור ללא תשלום כלל.
 2.  5.2. במידה ומועד תחילת השיעור הוזז ו/או בוטל בתווך של עד 24 שעות לפני מועד תחילת השיעור, מחיר השיעור יגבה במלואו.
 3.  5.3. זיכוי כספי על שיעורים יינתן רק במקרים בהם נרכשה כמות שיעורים מראש, כאשר ללקוח יש עוד יתרת שיעורים שלא נוצלה והוא מעוניין בזיכוי ו/או במקרה שבו ה”חוק הגנת הצרכן ,תשמ”א – 1981″ מתיר.
 4.  
 5.  6.תנאי החזרת מוצרים (להלן: “המוצרים שלנו” כמתואר לפי סעיף 1.3. למסמך זה)

 1. החזרת המוצרים שלנו ו/או קבלת זיכוי תעשה ותתאפשר רק במקרים שבהם ה”חוק הגנת הצרכן ,תשמ”א – 1981″ מתיר.
 1.  

7. העתקה וזכויות יוצרים

7.1.כל תוכן האתר (להלן: “אתר האינטרנט” כמתואר בסעיף 1.1. למסמך זה) , לרבות איורים, כיתוב, מוצרים (להלן: “המוצרים שלנו” כמתואר לפי סעיף 1.3. למסמך זה), שירותים, כותרות, עיצוב, אופן בניית האתר – שייכים אך ורק לניצן כובני (להלן: “המעסיק”), ולא תהיה אפשרות העתקה ו/או שכפול ו/או שימוש לרעה בתוכן האתר / בחלקו ללא אישור כתוב מניצן כובני, וזאת לפי חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007.

7.2. כל מוצרי (להלן: “המוצרים שלנו” כמתואר לפי סעיף 1.3. למסמך זה) גו לסון לרבות משחקים, קורסים  – מיוצרים על ידי ניצן כובני, ולך לא תהיה כל בעלות ו/או זכות יוצרים מסויימת על אלו, ולכן לא תהיה לך אפשרות שכפול ו/או העתקה מלאה או חלקית ללא אישור כתוב מניצן כובני .

7.3. לא תעשה סחר בכל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן ו/או נכס ו/או יצירה דיגיטלית (להלן:”יצירה דיגיטלית” לפי סעיף 1.4. למסמך זה) הנמצאים באתר זה (להלן: “אתר האינטרנט” לפי סעיף 1.1. למסמך זה)  לרבות יצירות דיגיטליות אשר נולדו מהרשתות החברתיות המנוהלות ע”י גו לסון , וזאת בהתאם לחוק עוולות מסחריות , תשנ”ט – 1999.


8.הגנה על פרטיות

 1. הנהלת גו לסון שמה בסדר עדיפות עליון את פרטיות המשתמש באתר , לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, תעשה כל שביכולתה כדי למנוע פגיעה בפרטיות המשתמש.

9. כפיפות לחוק הישראלי ובית הדין הייחודי

 1.   נקודת השיפוט הייחודית בכל הקשור באתר golesson.co.il ו/או בתקנון זה (להלן: “תקנון אתר ותנאי שימוש”) ו/או בהצהרת הנגישות הינם בתי הדין בנתניה, לפי חוקים והתקנות של מדינת ישראל גרידא.

10. דרכי התקשרות 

נשמח לעזור בכל דבר קטן –

10.1. טלפון במשרד – 097702445

10.2. טלפון נייד ו/או וואטסאפ ו/או סמס – 0547385914

10.3. דואר אלקטרוני – [email protected]

10.4. ערוצי המדיה – פייסבוק ו/או אינסטגרם


11. הגעה למשרד שלנו

11.1. כתובת המשרד – שדרות גיבורי ישראל 5, נתניה (קומה 3)

11.2. שעות פתיחת המשרד הן מ10:30 בבוקר עד 14:30 בצהריים, בימים ראשון עד חמישי. ימי שישי שבת וערבי חג –  המשרד סגור. יש לציין שיהיו ימי פתיחה שבהם המשרד סגור בעקבות אילוצים.

11.3. אין להגיע למשרד שלנו , ללא תיאום מראש דרך דרכי ההתקשרות (להלן: “דרכי ההתקשרות” כמתואר לפי סעיף 10 למסמך זה) המתוארים בתקנון זה (להלן: “תקנון אתר ותנאי שימוש”) .

11.4. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים כלכליים , הנובעים ממקרים שבהם יש צורך להגיע למשרד שלנו , לרבות מקרים שבהם לא היה תיאום מראש מהצד המגיע.

11.5. לא תהיה אחריות על נזקים מכל סוג שהוא , לרבות נזקים כלכליים , הנובעים מנסיון ו/או נסיונות התקשרות שצלחו או לא.


12. מועד פרסום תקנון

12.1. מועד פרסום תקנון זה הוא – 03/07/2024

12.2. במידה ותקנון זה ישתנה, יהיה עדכון מראש באתר.

דילוג לתוכן